BIOKALK 75

Biokalk 75 er flytende kalkslurry, levert av Hustadmarmor i Elnesvågen. Blir fraktet med båt til Sele Kalk sin tank på Forus.

Fra miljøbrosjyren til Hustadmarmor: “Vi har utviklet spennende og miljøvennlige biprodukter, men vi har fortsatt en lang vei å gå før vi får utnyttet all overskuddsmassen. Biokalk Vi har jobbet mye med å utvikle såkalte biprodukter av overskuddsmassen som i dag deponeres i Frænfjorden. Det mest spennende produktet er Biokalk som er et flytende kalkprodukt. Her er noen av bruksområdene:

  • Kalk og gjødsel Når Biokalk blandes med husdyrgjødsel kan bonden kalke og gjødsle i en operasjon. Kalken reduserer nitrogentapet i gjødsla slik at luktplagene avtar dramatisk.

  • Vassdragskalking Biokalk brukes også til vassdragskalking for å redusere problemene med sur nedbør.” 

Videoer