LANDBRUK

Vi spreier kalk med kanon i utmark. Tilsetning av kalk til husdyrgjødsel. Et av stoffene som brukes en del enkelte steder i landet er tilsetting av mikrokalk eller biokalk, finknust kalkstein. De vanlige kalktypene som brukes til kalking av åker og eng bør ikke brukes. Anbefalt dosering av mikrokalk eller biokalk er opp til 1 lass (16 tonn) per 600 m3 gjødsel. Mange bruker mindre enn dette, men i enkelte deler av landet brukes det opptil 30 tonn biokalk per 1000 m3 gjødsel. 

Kalken kan tilsettes regelmessig i løpet av innefôringssesongen, eller direkte i gjødsellageret noen dager før spredning. Med såpass store kalkmengder som 16 t/600 m3 møkk, vil en dekke hele vedlikeholdsbehovet for kalk ved å spre 3 t husdyrgjødsel/daa.

Vi kjører Biokalk til Rogaland og omegn. For spørsmål ta kontakt.