OM OSS

Etter agronomutdannelsen og etter å ha drevet som bonde på Sele i Klepp kommune , startet Torstein Sele med flytting av gjødsel mellom bønder på Jæren. Det var kravet om spreieareal som startet tanken om å skifte gjødsel mot areal, dette var en tillatelse som ble gitt av landbrukssjefen i Rogaland. Dette begynte i 1990 og forsetter fremdeles. Gjødselbilene ble solgt i desember 2016 og firmaet har skiftet navn til Sele Kalk AS, men har det samme orgnr. som før.  

Etter hvert som det ble manko på spreieareal på slutten av 90 tallet meldte tanken seg på om det ikke lot seg gjøre å omgjøre tørr hønse og kylling gjødsel til fullverdig hagegjødsel med samme næringsinnhold som fullgjødsel. Det begynte på gården på Sele med en sementblander og en propanbrenner og endte opp med et fullverdig prosessanlegg. Torstein Sele fikk for dette årets grunderpris i ca 2005-2006. Norsk Naturgjødsel er fremdeles i full drift og ble i 2012 overtatt av Felleskjøpet Rogaland Agder. 

Gjødseltransport AS (nå Sele Kalk) har snart i 20 år drevet med Biokalk 75 (kalkslurry) først som innblanding i gjødselkummer til bønder på Sørvestlandet. Etter hvert også transport til helikopter for kalking i vann hvor det ikke finnes vei. Sele Kalk har levert Biokalk til slurryanlegget i Kvina fra dette anelgget var nytt. Etter hvert har anlegget i Hægebostad, Bjordal i Bjerkreim samt Evje Hornes kommet til, og Sele Kalk har også denne leveransen.  I 2017 leverte Sele Kalk AS de to første komplette slurryanleggene til Evje Hornes som har vært i drift siden jan 2018.  Sele Kalk kjenner kanskje bedre enn de fleste til hvordan kalkslurry oppfører seg på godt og vondt og har med stor undring sett at utbyggere av slurryanlegg monterer de underligste innretninger for behandling av et enkelt ( eller kanskje også vanskelige) produkt.