VASSDRAG

Kalking av vassdrag

Hovedårsaken til forsuringen er langtransportert sur nedbør. Denne nedbøren kan bare fjernes gjennom utslippsreduksjoner basert på internasjonale avtaler.

I store deler av Sør-Norge overskrides fortsatt tålegrensen for sur nedbør. Kalking bedrer vannkjemien i sure vassdrag, og dermed også forholdene for fisk og andre organismer som lever i ferskvann. Myndighetene gjennomfører derfor kalking i et stort antall elver og vann…. les mer her.